mainImage

Vluchtelingen Oekraïne in De Sniep

25 januari 2023, 17:54 uur
Lokaal

Vanaf begin februari komen er in het voormalig restaurant-hotel De Sniep aan de Broekwegschouw in De Leyens tijdelijk 107 Oekraïense vluchtelingen wonen.

De taakstelling vanuit het Rijk voor Zoetermeer werd in december 2022 verhoogd naar 396. Om te voldoen aan de nieuwe taakstelling moet de gemeente nog 172 Oekraïense ontheemden opvangen.

De groep Oekraïense vluchtelingen die in De Sniep komt wonen, bestaat uit voornamelijk gezinnen en is van alle leeftijden. Het gaat om zowel personen die al langer in Nederland verblijven als personen die nog
maar net in Nederland zijn.

Een deel van de groep wordt gehuisvest in het hotel, een deel in het voormalig restaurant. Hiervoor zijn volgens het Zoetermeerse college 'enkele kleine aanpassingen nodig'. Als alles volgens planning verloopt, verhuist de eerste groep op 6 februari aanstaande naar het voormalige hotel. Na het bewoonbaar maken van het restaurant komt het tweede deel van de groep in dit gebouw wonen. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2023.

Vanaf het moment dat de eerste bewoners in De Sniep komen wonen, is er permanent een beheerder aanwezig. De afspraak met eigenaar Chronos, die nieuwbouwplannen heeft voor de locatie, is dat De Sniep minimaal twee en maximaal vijf jaar gebruikt wordt als opvangplek.


Foto: www.zoetermeersdagblad.nl