Update over 195 nieuwe laadpalen in Zoetermeer

12 April 2024, 11:41 uur
Lokaal
mainImage

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Het aantal inwoners met een elektrische auto neemt toe. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zijn er in de stad meer openbare laadpalen nodig.

Daarom breidt de gemeente Zoetermeer dit jaar het bestaande netwerk van openbare laadpalen verder uit en stelt 195 nieuwe locaties voor waar inwoners op kunnen reageren. Via een plattegrond op doemee.zoetermeer.nl kunnen Zoetermeerders tot en met zondag 28 april reageren op het voorstel. De reacties van inwoners betrekt de gemeente bij de definitieve locatiekeuze. De gemeente plaatst de laadpalen vervolgens op aanvraag.

Locatiekaart laadpalen

De locatiekaart is een plattegrond van Zoetermeer. Op deze kaart zien inwoners in een oogopslag waar al een laadpunt in de buurt is en waar mogelijk binnenkort een laadpunt kan komen. Dit is met verschillende kleuren op de kaart aangegeven. Ook de 195 nieuwe locaties zijn op deze kaart te vinden. Er staan inmiddels zo’n 395 laadpalen in de stad. Met de komst van 195 nieuwe locaties, betekent het dat meer inwoners binnen 250 meter van zijn of haar woning een elektrische auto kan opladen. Wethouder Ingeborg Ter Laak vindt het elektrische rijden niet langer alleen een trend maar zeker ook voor Zoetermeer een noodzakelijke stap naar een duurzame toekomst. ‘Het stimuleren van elektrisch rijden is ontzettend belangrijk voor het verminderen van uitstoot, geluidsoverlast en bevorderen van een schonere lucht. Dit draagt bij aan een schonere, rustigere en aangenamere leefomgeving van onze inwoners.’

Criteria locaties laadpaal

Bij het bepalen van de nieuwe locaties van de laadpalen, hanteert de gemeente een aantal criteria. De voorgestelde locaties zijn zo gekozen dat deze gemakkelijk te bereiken is. Daarnaast houdt de gemeente rekening met de ligging van stroomkabels in de grond en bomen en met de parkeerdruk in de omgeving van de mogelijke laadpaallocatie.

Wanneer worde de definitieve locaties bepaald?

Zodra de gemeente de locaties voor de laadpalen na inbreng van inwoners heeft bepaald, verschijnt de definitieve locatiekaart op de gemeentelijke website. De gemeente plaatst dan de laadpalen op aanvraag. Daarbij wordt gekeken of de aangevraagde laadpaal ook voldoende gebruikt gaat worden. Het kan dus voorkomen dat er op beoogde locaties uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend of omdat er al één in de buurt staat en het gebruik van de nieuwe laadpaal daardoor onvoldoende blijkt.

Alleen inwoners van Zoetermeer kunnen een laadpaal in hun buurt aanvragen, mits zij (binnenkort) in het bezit zijn van een elektrische auto. Meer informatie staat op www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer

Verkeersbesluit
Per aangevraagde laadpaal doorloopt de gemeente een procedure voor een verkeersbesluit. Tegen dit verkeersbesluit kunnen inwoners eventueel officieel bezwaar maken.