Zoetermeer stelt onderzoek in naar effecten op gezondheid

19 September 2023, 08:48 uur
Lokaal
mainImage

Het college van Zoetermeer heeft de GGD Haaglanden opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de effecten op de gezondheid en het welbevinden van zwangeren als gevolg van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer. De onderzoeksresultaten worden begin 2024 opgeleverd.

Naast het GGD-onderzoek vinden nog twee onderzoeken plaats naar de gevolgen van mogelijke veranderingen in de regionale geboortezorg. De andere onderzoeken zijn ingesteld door het HagaZiekenhuis en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Ook deze resultaten worden in het eerste kwartaal 2024 verwacht.

Het college heeft in de GGD Haaglanden een organisatie gevonden die onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren naar de effecten op de gezondheid en het welbevinden van zwangeren op het moment dat geboortezorg in Zoetermeer anders wordt georganiseerd. Hierin wordt het inwonersperspectief meegenomen. Het betreft zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek en richt zich op 2 doelen:

Inzicht krijgen in kernindicatoren met betrekking tot geboortezorg in Zoetermeer en in demografische prognoses die relevant zijn voor geboortezorg in Zoetermeer. Inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van wijzigingen in de acute geboortezorg in het HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer voor de gezondheid en het welbevinden van zwangeren, bevallen vrouwen en hun baby's in Zoetermeer.