Zoetermeers Dagblad | De Voorde & Humanitas Zoetermeer vieren 75 jaar

De Voorde & Humanitas Zoetermeer vieren 75 jaar

mainImage

Museum De Voorde en Humanitas Zoetermeer grijpen het bevrijdingsjaar aan om een pop-uptentoonstelling te maken over 75 jaar Humanitas. Humanitas is in 1945 opgericht om mensen te helpen die er zelf even niet uitkomen. In die tijd was het uniek dat er een organisatie was die mensen hielp ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. De tentoonstelling ‘75 jaar vrijheid – 75 jaar Humanitas’ toont voorwerpen, foto’s, tijdschriften en documenten uit het archief van Humanitas, die een beeld geven van de veelzijdigheid van de projecten. De pop up-tentoonstelling is vanaf 5 juni te bewonderen.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp concentreert zich op: eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, detentie, thuisadministratie en verlies. De afdeling in Zoetermeer bestaat sinds 1971. Museum De Voorde gaat over jou en mij, hier en nu. Het museum wil de verhalen en kwesties die in de stad spelen via tentoonstellingen en activiteiten onder de aandacht brengen. Toen dit Irene Gunneweg van Humanitas ter ore kwam, aarzelde ze niet en nam contact op.

Watersnoodramp
Het resultaat is een pop-uptentoonstelling die bijzondere projecten uit 75 jaar Humanitas uitlicht. Zo stuurde Humanitas na de Watersnoodramp niet alleen noodgoederen, maar ook schoonmaakploegen naar Zeeland. De huizen waren bedekt met een dikke laag slijk en niet iedereen was in staat om dat zelf schoon te maken. In de jaren 50 organiseerde Humanitas ook de allereerste goede-doelen-loterij en pionierde de vereniging met telefonische hulpdiensten.

In de jaren 70 waren de voorlichtingsprojecten met ex-gedetineerden spraakmakend en in de jaren 80 was Humanitas baanbrekend op het gebied van hulp aan transgenders en hun families. In de jaren 80 en 90 was Humanitas verbonden aan grote spelshows zoals ‘Vara’s Sterrenshow’ met Willem Ruis en ‘Doet ie het of doet ie het niet’ met Peter-Jan Rens. Dit leverde naamsbekendheid en geld voor nieuwe projecten op. In de laatste decennia richt Humanitas zich op ouderenzorg, hulp bij inburgering, schuldsanering en bestrijding van armoede.

In Zoetermeer werkt Humanitas veel samen met andere organisaties. Met Stichting Jong Perspectief is bijvoorbeeld het programma Samen Sterk tot stand gekomen, dat gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben.


Foto: Ron Jenner