Notarieel incasseren voorkomt gang naar de rechter

8 April 2020, 12:34 uur
Algemeen
mainImage
Chris van Dijke

De rechtspraak in Nederland is overbelast waardoor inmiddels grote achterstanden zijn ontstaan. Hoewel alle presidenten van de gerechten de ambitie hebben onderschreven om de achterstanden binnen drie jaar weg te werken, zal de komende tijd de rechtspraak nog verder onder druk komen te staan door de uitbraak van het coronavirus.

Sinds dinsdag 17 maart zijn alle gerechten tot nader order gesloten. Enkel urgente zaken – zoals faillissementen of spoedeisende kortgedingen – worden nog behandeld. Wanneer een zaak wordt aangebracht bij de rechtbank, dan wordt aan de andere partij in principe automatisch uitstel verleend. Het spreekt voor zich dat hiermee het aantal dossiers – en daarmee ook de achterstand – de komende tijd zal groeien.

Interessant en aantrekkelijk alternatief
Een notariële geldleningsovereenkomst biedt een interessant en aantrekkelijk alternatief voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. In plaats van het starten van een juridische procedure, kunnen de schuldeiser en de schuldenaar ervoor kiezen om in een leningsovereenkomst vast te leggen hoe en wanneer de vordering zal worden voldaan.

Wanneer de leningsovereenkomst wordt vastgelegd bij een notaris, dan levert dit direct een executoriale titel op. Dit betekent dat wanneer een schuldenaar onverhoopt de gemaakte (financiële) afspraken niet nakomt, de schuldeiser direct – zonder tussenkomst van een rechter – executiemaatregelen kan nemen. Door middel van een notariële geldleningsovereenkomst verkrijgt de schuldeiser relatief eenvoudig en snel een recht om (eventueel) te kunnen executeren wanneer de schuldenaar haar verplichtingen niet nakomt. Tegelijkertijd voorkomt de schuldenaar dat de vordering aanzienlijk wordt verhoogd met gerechtelijke kosten.

Tijdelijk liquiditeitsprobleem
Uiteraard biedt de notariële geldleningsovereenkomst enkel uitkomst wanneer de vordering niet wordt betwist. Partijen moeten namelijk beide akkoord zijn met de afspraken die worden vastgelegd in de akte. Een notariële geldleningsovereenkomst is een ideaal middel wanneer de schuldenaar een tijdelijk liquiditeitsprobleem heeft en de schuldeiser een stok achter de deur wil hebben.

Zeker in deze onzekere tijd zitten veel schuldeisers in dubio: verlenen zij hun debiteuren uitstel van betaling of wordt betaling van de openstaande vordering afgedwongen? Enerzijds heeft iedereen begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Anderzijds kan het doen van concessies er uiteindelijk toe leiden dat de barmhartige ondernemer zelf in de financiële problemen komt. Een notariële geldleningsovereenkomst kan voor beide partijen een geschikte oplossing zijn.

Trust and Law Incassoservices 
Het opstellen van een geldleningsovereenkomst is bij Trust and Law snel geregeld en juridisch waterdicht! Via ons unieke product 'notarieel incasseren' krijgt u hulp van onze juristen en kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van notarissen zodat u altijd bij een notaris bij u in de buurt de authentieke akte kunt ondertekenen.

Meer weten over Trust and Law?
Adres: Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
Telefoonnummer: 085-273 7181
E-mail: [email protected]
Website: www.trustandlaw.nl 

 

Over de columnist
Robbert Goossens (1992), afkomstig uit Apeldoorn, werkt sinds september 2016 als jurist voor Trust and Law Incassoservices. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Nottingham Trent University in Engeland. Naast een passie voor de incassobranche speelt schermen een belangrijke rol in zijn leven. Goossens is meervoudig Nederlands kampioen (sabel). Vanuit het partnership met Zoetermeers Dagblad vertelt hij met columns over zijn vak.