Zoetermeers Dagblad | Veel panden in Zoetermeer gesloten

Veel panden in Zoetermeer gesloten

mainImage

Dit is het beeld in Zoetermeer: veel gesloten panden, zoals in Buytenwegh. De onderkomens van Stichting Piëzo en Reakt op bij de Teldersrode en het Leger des Heils-gebouw op de Justus van Effenhove zijn onder meer gesloten in verband met de landelijk opgelegde coronamaatregelen.


Foto: Wijkagent Buytenwegh