mainImage

Vragen LHN over stand van zaken De Balijhoeve

14 augustus 2020, 10:28 uur
Algemeen, Politiek

Hoe staat het er precies voor met de verbouwing van Stadsboerderij De Balijhoeve in Rokkeveen? Lijst Hilbrand Nawijn wil dit graag van het Zoetermeerse college weten.

In de afgelopen jaren zijn er diverse raadsbesluiten genomen en kredieten verstrekt ten behoeve van een upgrade van de stadsboerderij aan het Kurkhout. De kosten vielen ook hoger uit.

'Behalve over de verstrekte kredieten is over De Balijhoeve bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 niet inhoudelijk gesproken, het laatste memo van het college is van 10 oktober 2018. Waarom is de raad niet tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang?

Er zijn naar wij hebben begrepen in de tussentijd wel verbeteringen aangebracht. Kan het college aangeven of die voortvloeien uit bedoelde vernieuwings- en verbeteringsinvesteringen of om andere redenen zijn uitgevoerd? Op locatie lijken de plannen voor vernieuwing en verbetering nog niet in uitvoering te zijn genomen. Zijn er redenen die dit belemmeren of verhinderen? Wanneer worden de werkzaamheden concreet ter hand genomen?'


Foto: Zoetermeers Dagblad