Vragen VVD over Cultuurfonds Zoetermeer

13 April 2020, 10:26 uur
Algemeen
mainImage
Zoetermeers Dagblad

Op 6 april jongstleden deelde het Cultuurfonds Zoetermeer een bericht in de Facebookgroep CultuurNetwerk Zoetermeer (https://www.facebook.com/groups/cultuurnetwerk079/) in reactie op de nieuwsbrief cultuur (d.d. 3 april 2020) van de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de VVD Zoetermeer vragen gesteld aan het college.
 
'1. Is het college op de hoogte van deze reactie van het Cultuurfonds Zoetermeer?

2. In de presentatie (onder “programmalijnen Cultuurvisie 2030; Ruimte voor groei”) staat dat het Cultuurfonds Zoetermeer geen subsidie van de gemeente Zoetermeer meer zal ontvangen. Per wanneer zou dit ingaan?

3. Is het de bedoeling van het college om uiteindelijk het Cultuurfonds Zoetermeer op te heffen?

4. Klopt het door het Cultuurfonds Zoetermeer geschetste beeld dat de optie om de subsidiëring bij het Cultuurfonds Zoetermeer weg te halen nooit met hen is besproken tijdens de samenspraakbijeenkomsten? En is het college bereid om alsnog met hen hierover in gesprek te gaan voordat de visie naar de Raad gestuurd zal worden?

5. Gezien de reactie van het Cultuurfonds Zoetermeer, was het verspreiden van een presentatie in steekwoorden zonder verdere uitleg de geëigende manier om de nieuwe visie onder de aandacht te brengen?'

Op 18 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten tot de oprichting van het Cultuurfonds Zoetermeer. Deze organisatie is een onafhankelijk cultureel investeringsfonds voor Zoetermeer en haar cultuursector. De gemeente investeerde aanvankelijk 200.000 euro in de eerste drie jaar.

2020
In het jaar 2020 heeft Cultuurfonds Zoetermeer minder budget beschikbaar voor donaties aan culturele initiatieven, zo stelt het op de eigen website. 'De samenwerking met Fonds1818 is ten einde, waardoor onze middelen alleen nog afkomstig zijn uit de subsidie van de Gemeente Zoetermeer. Het bedrag dat we dit jaar beschikbaar hebben voor donaties halveert van 300.000 euro naar 150.000 euro.'