Was communicatie gemeente Z'meer voldoende?

14 February 2020, 08:51 uur
Algemeen
mainImage
AS Media

Aan de enorme brand die met de jaarwisseling woedde aan de Industrieweg in Zoetermeer kleven nog behoorlijk wat vragen. Onder meer over de wijze waarop de gemeente communiceerde met betrekking tot het asbestgevaar en de Lijst Hilbrand Nawijn stelde hier onlangs schriftelijke vragen over. Het college, waar één wethouder namens de LHN in zit met Margreet van Driel, heeft daar nu op geantwoord.

De LHN vroeg hoelang het duurde voordat bekend was dat er (in eerste instantie) geen asbesthoudende deeltjes in de lucht zaten. 'Hoewel de hulpdiensten ons informeerden dat er zo goed als zeker geen asbest was verspreid, wilde de gemeente geen enkel risico. Daarom is tijdens de brand op 1 januari nog in de nacht onderzoek gestart naar aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen in de panden en is vervolgens een extern bureau ingeschakeld dat onderzoek heeft gedaan of er asbesthoudend materiaal in de omgeving was neergedaald', aldus het college.

Hoe betrouwbaar is dit bericht als later blijkt dat er toch blijkt dat er asbesthoudend materiaal in één van de loodsen is verwerkt, vroeg de LHN zich ook af. 'Het extern ingehuurde bureau heeft geconcludeerd dat er wel asbesthoudende toepassingen verwerkt zijn in het pand, maar deze hebben zich niet naar de omgeving (woonwijk) verspreid. Het neerdalen van materiaal is specifiek op asbest onderzocht', antwoordt het stadsbestuur.

Waarom geen dwingend advies?
De LHN stelde ook deze vraag: Waarom is niet besloten om, voor de nabije omgeving, een dwingend advies op te leggen voor het sluiten van ramen en deuren en uitzetten van mechanische ventilatie, bij een brand van deze omvang? Extra aandachtspunt: Veelal ouderen in deze wijken zijn niet bekend met Social media waardoor informatie-achterstand ontstond.

Antwoord college: 'Er is aan omwonenden van de Industrieweg geadviseerd om bij overlast/hinder van de rook, stank en/of papierdeeltjes in de rook ramen, deuren en mechanische ventilatie te sluiten. Voor de meest actuele informatie konden bewoners terecht bij het Twitter-account van de brandweer. De gemeente heeft een liveblog bijgehouden op de website en heeft het Gemeentelijk Informatiepunt ingezet.

Volgens het college van Zoetermeer zijn er vijf klachten van omwonenden binnengekomen die specifiek gingen over overlast van stank, rook, en/of neervallende deeltjes. Overige meldingen en telefoontjes waren afkomstig van gedupeerden van Shurgard.