Zoektocht nieuwe burgemeester Zoetermeer gestart

16 December 2019, 13:24 uur
Algemeen
mainImage
Burgemeester Charlie Aptroot.

In de zoektocht naar een nieuwe Zoetermeerse burgemeester heeft de ingestelde Vertrouwenscommissie een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Huidig burgemeester Charlie Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt na 7,5 jaar burgemeesterschap van Zoetermeer. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland heeft aangegeven per 1 april 2020 voor een korte periode een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de gemeente. Deze periode loopt tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester zal starten.
 
Jordy Boerboom, voorzitter van de Vertrouwenscommissie: "De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Zoetermeer is nu echt gestart. Een spannende periode waarin we zorgvuldig te werk gaan en belangrijke afwegingen in het belang van Zoetermeer maken." 
 
Profielschets nieuwe burgemeester
De Vertrouwenscommissie stelde op 12 december 2019 de concept profielschets vast. In deze profielschets staat beschreven welke burgemeester Zoetermeer zoekt. Van 16 december 2019 rond de middag tot en met 17 januari 2020 worden Zoetermeerse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd om een reactie te geven die de profielschets waardevoller kan maken. De reacties worden meegenomen bij de besprekingen over de definitieve profielschets. De oproep aan de stad vindt onder meer plaats via www.zoetermeer.nl en social media.

De Vertrouwenscommissie biedt de concept profielschets in een openbare raadsvergadering aan de gemeenteraad aan. Dit gebeurt in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland (CdK), de heer J. Smit. Na bespreking stelt de raad de profielschets vast en biedt deze vervolgens aan de CdK aan. Vervolgens hebben geïnteresseerden drie weken de tijd om een brief te sturen. Na een voorselectie door de CdK voert de Vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten. Uit respect voor de kandidaten gebeurt dit onder volledige geheimhouding. 
 
Waarnemend burgemeester
Gezien de benodigde tijd en zorgvuldigheid rondom het aanstellen van een nieuwe burgemeester, heeft de commissaris van de Koning aangegeven per 1 april 2020 voor een korte periode een waarnemend burgemeester voor de gemeente Zoetermeer aan te stellen. Hierover pleegt hij vooraf overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Wie waarnemend burgemeester wordt, zal uiterlijk medio maart 2020 bekend worden gemaakt. 
 
Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar de nieuwe Zoetermeerse burgemeester begeleidt, bestaat uit twaalf gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een wethouder in de rol van adviseur van de Vertrouwenscommissie.