mainImage

Zoetermeer aan de slag met sportakkoord

Tijdens de recent gehouden Klaverbladloop 2019.
18 november 2019, 12:53 uur
Algemeen

Sportorganisaties sterker maken en meer mensen in beweging krijgen. Dat zijn doelen van het sportakkoord Zoetermeer. Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs, sportaanbieders en gemeente Zoetermeer werken samen aan de inhoud van dit sportakkoord. Een eerste bijeenkomst leverde veel ideeën op. Morgen is er een werkconferentie om deze ideeën uit te werken naar concrete actiepunten. Inwoners van Zoetermeer die de sport een warm hart toedragen en willen meepraten zijn welkom van 19.00 tot 21.30 uur bij het Beroepscollege aan het Van Doornenplantsoen 1 in Zoetermeer.

Wethouder Ingeborg Ter laak: "Sport is één van de belangrijkste manieren voor een gezond, plezierig en sociaal leven. Het is het beste middel tegen eenzaamheid en ziekten. Het helpt kinderen beter te ontwikkelen. Daarom moet sport toegankelijk zijn voor elke inwoner van Zoetermeer. Kinderen, volwassenen, ouderen, mensen met een kleine of grote beurs en mensen met een beperking. Daarom werken we in Zoetermeer aan een sportakkoord. Het sportakkoord moet resulteren in nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking op het gebied van sport en bewegen."

Op 12 september hield sportformateur Jan Janssens een startbijeenkomst. Meer dan veertig organisaties kwamen met suggesties voor actiepunten die een plek kunnen krijgen in het sportakkoord. Er kwamen 116 ideeën binnen, zoals beweegdiploma’s voor kinderen, samenwerking tussen de topsportclubs in Zoetermeer, een sportcaroussel op basisscholen en sportlessen in de beweegtuinen.

Het is onmogelijk om alle ingediende ideeën op te nemen in het sportakkoord. Daarom is door de sportformateur een eerste selectie gemaakt. Hierbij is gekeken of ideeën concreet en kansrijk zijn. Met alle personen en organisaties die ideeën hebben aangedragen wordt tijdens een werkconferentie op dinsdag 19 november de tweede slag gemaakt. Het doel is om tijdens deze werkconferentie de geselecteerde ideeën te bespreken en uit te werken tot concrete actiepunten voor het sportakkoord. 

Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.sportakkoord-zoetermeer.nl.


Foto: Piet van Veen