Startbijeenkomst participatie Denemarkenlaan en omgeving

21 April 2024, 08:27 uur
Lokaal
mainImage

De komende jaren werken we aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Voor het deelgebied Denemarkenlaan en omgeving is de haalbaarheidsfase gestart. Daarin onderzoekt de gemeente Zoetermeer op welke manier men de ambities voor dit gebied kan realiseren. 

Een van de ambities is om op de locatie van het tijdelijke parkeerterrein circa 275 woningen en een nieuwe basisschool te realiseren. Ook is er ruimte voor verschillende voorzieningen. Daarnaast zijn er plannen om het openbaar gebied opnieuw in te richten.

Hiervoor wordt een zogenaamde startbijeenkomst participatie op 25 april gehouden. Tijdens deze bijeenkomst vertellen betrokkenen van het project meer over onze ambities voor de Denemarkenlaan en haar omgeving en het participatietraject om te komen tot een gebiedsvisie. Hierin komt te staan wat er precies binnen dit deelgebied ontwikkeld mag worden.

Datum: donderdag 25 april 2024
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00)
Locatie: Bij Daan, Noordwaarts 65, 2711 HK Zoetermeer