'170 gebouwen in Zoetermeer onder de loep'

20 November 2019, 17:46 uur
Politiek
mainImage

De PvdA-fractie in Zoetermeer stelde vorige maand schriftelijke vragen (lees artikel) aan het college over de risico's van gebouwen met breedplaatvloeren in de stad, dit naar aanleiding van een ongeval in Eindhoven waar in 2017 een parkeergarage met een dergelijke vloerconstructie instortte. Zoetermeer bleek gebouwen met soortgelijke vloeren te hebben; het Evo-gebouw en het Picasso Lyceum. Het stadsbestuur heeft vandaag gereageerd op de vragen van de PvdA. 

Eerste berekeningen gaven geen reden tot nadere maatregelen. In mei 2019 kwamen er echter rekenregels en is er een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. Aan alle gemeenten is gevraagd erop toe te zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel laten doen.

Op 25 september 2018 is een laatste rapportage opgesteld door de gemeente Zoetermeer over de resultaten van de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in 236 bouwwerken.       

- Categorie groen (geen maatregelen noodzakelijk): 195 bouwwerken       
- Categorie blauw (vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk en wachten op nader onderzoek): 39 bouwwerken       
- Categorie oranje (geen toename van belasting en wachten op nader onderzoek): 2 bouwwerken       
- Categorie rood (urgent maatregelen treffen zoals het aanpassen van de belasting én constructief versterken): 0 bouwwerken

"Van de 236 bouwwerken moeten er 170 worden onderzocht. De overige 66 bouwwerken bleken geen breedplaatvloerenconstructie te bevatten en hoeven dus niet opnieuw onderzocht te worden", aldus het college. "De eigenaren van de twee gebouwen in categorie oranje zullen nog dit jaar door de gebouweigenaar definitief beoordeeld moeten worden met toepassing van de nieuwe rekenregels."

In een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren vervolgens eerst zal gelden voor gebouwen uit de hoogste gevolgklasse (hoger dan 70 meter en gebouwen waarin personen met een verminderde zelfredzaamheid verblijven). Deze gebouwen moeten voor 1 januari 2021 zijn beoordeeld met toepassing van de nieuwe rekenregels. Vanaf 1 januari 2021 zullen de breedplaatvloerenconstructies van alle andere gebouwen moeten worden beoordeeld. De termijn waarbinnen deze onderzoeken moeten worden afgerond, wordt nader uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit.