College van Zoetermeer krijgt er weer van langs

31 January 2020, 10:10 uur
Politiek
mainImage
Zoetermeers Dagblad

Opnieuw zijn er door een politieke partij vragen gesteld aan het Zoetermeerse college over het parkeerbeleid. Dit keer wil Zó! Zoetermeer weten hoe het zit met de bezoekersregeling voor mensen die naar het centrumgebied van Zoetermeer komen. In een amendement van 16 december 2019 werd afgesproken dat er  een regeling komt voor gratis parkeren voor bezoekers van bewoners van de binnenstad en om dat financieel neutraal te houden werden de parkeertarieven met een dubbeltje extra verhoogd.

"Vervolgens werd zonder goede communicatie de verhoging van de parkeertarieven op buitengewoon rommelige wijze doorgevoerd", stelt Zó! Zoetermeer. "Inmiddels is Zó! Zoetermeer door mensen uit de Dublinstraat, Londenstraat en Reimsstraat gevraagd of er niet een bezoekersregeling zou kunnen komen omdat de vele oudere mensen die daar wonen bang zijn dat hun kinderen minder vaak op bezoek zullen kunnen komen nu zij ook ’s avonds parkeergeld moeten betalen."

Woedend
Op 24 januari 2020 is er – veel te laat - een brief uitgegaan van de gemeente Zoetermeer naar de bewoners van de binnenstad over de nieuwe tarieven en parkeertijden. "Zó! Zoetermeer is woedend over deze brief. Het is een brief met een kille opsomming van de verhogingen met als enige uitleg dat het een bezuiniging van de gemeente betreft. Er spreekt geen enkel begrip uit voor de bewoners."

'Is het college bereid om binnen tien dagen een nieuwe brief naar de bewoners te sturen met excuses voor de gang van zaken, en met nadere informatie onder andere over de bezoekersregeling (al is het maar dat die er aan komt), de mantelzorgersregeling en de overwegingen van de raad om de parkeerdruk in de binnenstad – ons zo voorgehouden door het college – te verlagen', is één van de vragen van Zó! Zoetermeer. En: 'Wat zijn de eerste effecten van de nieuwe regeling? Is de parkeerdruk in de binnenstad daadwerkelijk lager geworden?'