Zoetermeers Dagblad | Reactie college op woningbouwvragen VVD Zoetermeer
mainImage

Reactie college op woningbouwvragen VVD Zoetermeer

13 december 2019, 13:23 uur
Politiek

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die VVD Zoetermeer vorige maand stelde (lees artikel) over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wilde weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit. "Het besluit van Rijswijk lijkt een breuk met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens", sprak VVD-raadslid Robbert Morée.

 

"Het Zoetermeerse college heeft contact gezocht met het Rijswijkse college. Daaruit blijkt dat het geen uitgemaakte zaak is dat lopende woningbouwprojecten met sociale huurwoningen direct worden stilgelegd. De aanleiding voor bovenstaand artikel, een aangenomen motie van de Rijswijkse gemeenteraad, is voor het Rijswijkse college wel een reden om huidig beleid te herzien", aldus het stadsbestuur van Zoetermeer.

"Het Zoetermeerse college zet nadrukkelijk in op regionale samenwerking om lokale verschillen van de goedkope woningvoorraad ten opzichte van de regio te verkleinen. Hetzelfde geldt voor de gemeente Rijswijk. Een consequentie van eenzijdig handelen kan zijn dat de verschillen in de regio in stand blijven. Rijswijk committeert zich aan lopende afspraken over de bouw van goedkope huurwoningen."

Urgentieverklaringen
VVD Zoetermeer stelde onder meer de vraag: 'Als Rijswijk uit de regionale afspraken stapt, is het dan aannemelijk dat meer inwoners met een urgentieverklaring uit bijvoorbeeld Den Haag zich in Zoetermeer zullen melden?'Het college antwoordt: "Het college heeft hier geen invloed op. Urgentieverklaringen worden lokaal verstrekt, maar kunnen regionaal worden verzilverd. De gemeenten hebben geen overzicht van waar urgenten zich huisvesten. Tenslotte, hebben de negen gemeenteraden van Haaglanden sinds 1 juli 2019 een nieuwe Huisvestingsverordening met dezelfde regels omtrent het verstrekken van urgentieverklaringen. De regels voor het verstrekken van urgenties zijn regiobreed strenger geworden."

 


Foto: Stockfoto