mainImage

'Zoetermeerders onnodig in de stress jagen'

Juliëtte Meurs-Troch, raadslid van Zoetermeer Vooruit.
22 november 2019, 10:11 uur
Politiek

Het Zoetermeerse college heeft in de Perspectiefnota een bedrag van € 33.000 opgenomen als bezuiniging door de pgb-tarieven te verlagen. Zoetermeer Vooruit vindt dit een onverantwoorde en onnodige maatregel.

 

In Zoetermeer maken ongeveer 100 gezinnen gebruik van een pgb voor jeugdhulp in het sociale netwerk. De vraag is volgens de partij Zoetermeer Vooruit echter of deze maatregel ook daadwerkelijk tot een bezuiniging zal leiden, immers doordat ouders minder vergoed krijgen voor hun eigen inzet, is de verwachting dat zij eerder zullen kiezen om duurdere hulp in te kopen.

"Onzin dus", stelt fractievoorzitter Juliëtte Meurs-Troch. "We gaan inwoners onnodig in de stress jagen. Het is helemaal niet gezegd dat dit een bezuiniging oplevert en wij vinden dat de ouders/gezinnen die zelf (of met hun sociale netwerk) de zorg voor hun kind vervullen, daarvoor niet gestraft mogen worden. Let wel, het gaat om kinderen met een grote uitdaging die intensieve zorg behoeven. Niet iedereen krijgt zomaar een persoonsgebonden budget. Daar zijn al strikte regels voor. Wij stellen voor om de bezuinigingsmaatregel uit de nieuwe verordening te schrappen en de oude maatregel van 20 euro te blijven hanteren."

De bezuinigingen zijn onderdeel van het actieplan Taskforce jeugd Zoetermeer. Om de verlaging van pgb-tarieven vanaf 1 januari 2020 te kunnen hanteren, is een wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer nodig.